|Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων 2018-03-21T00:02:50+00:00

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Η Εταιρεία μας PVMAINT δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, για την υλοποίηση και συντήρηση Ενεργειακών και Ηλεκτρομηχανολογικών έργων , στελεχώνεται από εξειδικευμένους μηχανικούς  και Τεχνικους με πολυετή και εξειδικευμένη εμπειρία στην Συντηρηση και Τεχνική Υποστήριξη Ηλεκτρομηχανολογικων Εγκαταστασεων

Η συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και του βασικού εξοπλισμού και συστημάτων συμβάλλει σημαντικά στην ομαλή και οικονομική λειτουργία ενός έργου.

Η συντήρηση κατατάσσεται σε δυο βασικές κατηγορίες:

  • Προγραμματισμένη και προληπτική συντήρηση
  • Έκτακτη συντήρηση λόγω βλαβών

Ο προγραμματισμός της συντήρησης πρέπει να γίνεται σε λειτουργική και οικονομική βάση, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος συντήρησης, να μην επηρεάζεται η ποιότητα και αδιάλειπτοι λειτουργία των μηχανημάτων   λόγω βλαβών.

Προληπτική συντήρηση πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ιδιαίτερα σε εξοπλισμό που, με βάση στατιστικά στοιχεία, παρουσιάζει μεγάλη συχνότητα βλαβών.

Η εταιρεία μας μπορεί να προσφέρει ποιοτικές και αξιόπιστες λύσεις και σε ήδη υπάρχουσες Ηλεκτρομηχανολογικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Το τμήμα σχεδιασμού και ανάπτυξης μπορεί να έρθει στον χώρο σας και με την απαραίτητη μελέτη να μπορέσει να προσφέρει ειδικευμένες λύσεις για κάθε περίπτωση με ελάχιστες παρεμβάσεις, αξιοποιώντας τον ήδη υπάρχοντα Ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

Τομείς Δραστηριότητας

  • Συντήρηση και έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και Υ/Σ μέσης τάσης
  • Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Κτηρίων , Εργων σταθερής τροχιάς και οδών
  • Συντήρηση εγκαταστάσεων πυρασφάλειας (πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης)
  • Συντήρηση εγκαταστάσεων Θερμανσης –Κλιματισμου-Εξαερισμου
  • Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων ύδρευσης, Βιολογικού Καθαρισμού, όμβριων υδάτων και αντλιοστασίων λυμάτων .

Η PVMAINT  σε αποκλειστική συνεργασία με την Εταιρεία Leon BS όπου δραστηριοποιείτε στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης και συντήρησης κτιρίων αναλαμβάνει με συνέπεια όλες τις υποχρεώσεις της διαχείρισης κτιρίων και δεσμεύεται για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων του κτηρίου σας.