Παρέδωσε την πρότασή της η Επιτροπή για το net metering

Home » All News » Παρέδωσε την πρότασή της η Επιτροπή για το net metering
Στα χέρια του γενικού γραμματέα του ΥΠΕΚΑ κ. Μαθιουδάκη βρίσκεται πλέον η πρόταση της Επιτροπής που είχε συστήσει το υπουργείο για να προετοιμάσει την υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του net metering.
18 Mar 2014

Να εξετάσει δηλαδή τις λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου της αυτοπαραγωγής που έχει μεν νομοθετηθεί, ωστόσο ο τρόπος υλοποίησης θα καθορίσει την επιτυχία ή μη του μέτρου.

Από το τι θα περιλαμβάνει η Υπουργική Απόφαση θα εξαρτηθεί στην πραγματικότητα εάν θα είναι ελκυστική η αυτοπαραγωγή ρεύματος από οικιακούς καταναλωτές και επαγγελματίες και συνεπώς εάν θα επιβιώσει ο κλάδος των οικιακών ΑΠΕ που σήμερα είναι απολύτως νεκρός με ότι αυτό συνεπάγεται για τις χιλιάδες επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας που εξασφάλιζαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βασικό στοιχείο της πρότασης της Επιτροπής είναι ότι ο συμψηφισμός και η λογιστική εκκαθάριση θα γίνεται σε ετήσια βάση και όχι ανά κύκλο καταμέτρησης, κάτι που αποτελεί και πάγια θέση της αγοράς. Αυτή είναι άλλωστε και η κυρίαρχη τακτική διεθνώς. Ωστόσο η απόφαση θα αφορά προς ώρας τις οικιακές μόνον στέγες και όχι τις επαγγελματικές.

Όσον αφορά το αίτημα της αγοράς, σύμφωνα με το οποίο ο συμψηφισμός θα πρέπει να αφορά και στους φόρους και τα τέλη που υπολογίζονται επί της κατανάλωσης ενέργειας (π.χ. τέλη χρήσης δικτύου, συστήματος κ.λπ.), φαίνεται ότι η πρόταση της Επιτροπής βρίσκεται κάπου στη μέση.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις η υπουργική απόφαση για το net metering δεν πρόκειται να εκδοθεί πριν ξεκαθαρίσει και νομοθετηθεί το new deal.

Για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering, σύμφωνα με τον ΣΕΦ, θα πρέπει να ρυθμιστούν μεταξύ άλλων τα εξής:

- Να δοθεί η δυνατότητα πίστωσης της ενέργειας που παράγει ένα σύστημα σε περισσότερους από ένα μετρητές κατανάλωσης (η τακτική αυτή είναι γνωστή ως “εικονικό net-metering”).

- Να δοθεί η δυνατότητα πίστωσης της ενέργειας σε ένα ή περισσότερους μετρητές κατανάλωσης που βρίσκονται σε διαφορετική θέση από το σύστημα. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα χρήσης του μέτρου σε καταναλωτές που δεν διαθέτουν τον κατάλληλο χώρο για την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος.

- Να επιτρέπεται η εγκατάσταση συστημάτων με δικαίωμα χρήσης (π.χ. από μισθωτές με τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη). Ένα τέτοιο μέτρο θα ωφελήσει, μεταξύ άλλων και την προώθηση της Χρηματοδότησης από Τρίτους (ΧΑΤ), ένα χρηματοδοτικό εργαλείο ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις εφαρμογών από φορείς του Δημοσίου είτε από συνεταιριστικά σχήματα.

- Να επιτρέπεται στο ίδιο κτίριο η συνύπαρξη συστημάτων από διαφορετικά Προγράμματα (“Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών σε Κτιριακές Εγκαταστάσεις” στο οποίο εργαλείο ενίσχυσης είναι οι εγγυημένες ταρίφες [feed-in-tariff] και net-metering).

- O περιορισμός να αφορά ένα σύστημα ανά παροχή κατανάλωσης και όχι ανά κτίριο.

- Να επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών από τους έχοντες το δικαίωμα χρήσης.

- Οι πιστώσεις εκπομπών άνθρακα (carbon credits) ανήκουν θεωρητικά στον κύριο του συστήματος. Οι πιστώσεις αυτές θα μπορούσαν να μεταβιβαστούν στον Διαχειριστή ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες δικτύου που παρέχει, υποκαθιστώντας άλλες τυχόν χρεώσεις.

πηγή: energypress.gr

Share: